Mistrovství ČR veteránů nad 40 let

Organizátoři: Agentura Malých Sportů – Lubomír Vašina ve spolupráci s ČVS.
Všechny náležitosti a spory vyřizuje sekretariát AMS-Lubomír Vašina, Komenského 781, 560 02 Česká Třebová, tel. +420 605 41 58 68, e-mail: ams-lubomir.vasina@seznam.cz, bankovní spojení: 104 044 745/0300
Garant soutěže: Český volejbalový svaz
Místo: Turnaje budou vybrány podle nabídky.
Termíny: Základní turnaje - únor, březen, duben – hrací den neděle
Semifinálový turnaj (podle počtu družstev) - první víkend v květnu – hrací den neděle
Finále - 9.–10. květen 2020 (sobota, neděle) .
Řídící komise: Lubomír Vašina a hlavní rozhodčí turnaje
Systém soutěže: Turnajový systém. Podle počtu přihlášených 2 – 3 stupňové (základní turnaj, semifinále, finále). Systém je navržen tak, aby každé mužstvo odehrálo nejméně 3 zápasy. Hraje se na dva vítězné sety.
Přihlášky: Na sekretariát AMS do 25. 11. 2019. Tato musí obsahovat:
• Soupisku družstva, která je v tomto ročníku neměnná.
• Adresu a telefon vedoucího družstva, popřípadě trenéra.
• Ústřižek o zaplacení vkladu do soutěže, turnajový vklad Kč 1.200,- (bankovní spojení AMS – ČSOB č.ú.: 104044745/0300).
• Razítko oddílu a podpis (předsedy, neoddílové družstvo podpis trenéra, vedoucího družstva)
Vklady: Vklad činí Kč 1.200,- (vklad do soutěže, turnajový vklad). V případě neúčasti družstva propadá tato částka pořadateli turnaje. Vklad na turnaji ( 300,- Kč) bude odeslán z AMS.
Informace" Lubomír Vašina,  0605/415868, který jménem shora uvedené řídící komise řeší všechny potřebné záležitosti, případné spory.
Náklady: Mužstva startují na vlastní náklady a nebezpečí.
Ubytování a stravování: pořadatelé jsou povinni zajistit na základě závazných objednávek družstev ubytování a stravu za náhradu.
Zdravotní služba: Bude zajištěna pořadatelem.


Společně s turnajem veteránu se uskuteční i turnaj žen

Propozice najdete ke stažení níže


Podklady ke stažení

Mistrovství ČR veteránů - PROPOZICE
Objednávková karta - soupiska
Základní ustanovení
Turnaj žen - propozice