Mistrovství ČR veteránů nad 40 let - GALA - CUP 2024

Organizátor a autor projektu (vyhlašovatel soutěže): Agentura malých sportů, Lubomír Vašina. Všechny náležitosti a spory vyřizuje sekretariát AMS, Komenského 781, 560 02 Česká Třebová, tel.: 605/415868 e-mail ams-lubomir.vasina@seznam.cz, bankovní spojení: 104 044 745/0300

Garant soutěže: Český volejbalový svaz

Místo: Turnaje budou vybrány podle nabídky.

Termíny: Základní turnaje - březen, duben – hrací den neděle Semifinálový turnaj ( podle počtu družstev ) - první víkend v květnu – hrací den neděle Finále - 10. – 11. květen 2024 ( sobota, neděle)

Řídící soutěže: AMS – Lubomír Vašina

Systém soutěže: Turnajový systém. Podle počtu přihlášených 2 – 3 stupňové (základní turnaj, semifinále, finále). Systém je navržen tak, aby každé mužstvo odehrálo nejméně 3 zápasy. Hraje se na dva vítězné sety.

Přihlášky: Na sekretariát AMS do 25. 11. 2023. Tato musí obsahovat: - Soupisku družstva, která je v tomto ročníku neměnná. - Adresu a telefon vedoucího družstva, popřípadě trenéra. - Ústřižek o zaplacení vkladu do soutěže, turnajový vklad Kč 1.500,- (bankovní spojení AMS – ČSOB č.ú.: 104044745/0300). - Razítko oddílu a podpis (předsedy, neoddílové družstvo podpis trenéra, vedoucího družstva)

Vklady: Vklad činí Kč 1.500,- (vklad do soutěže, turnajový vklad). V případě neúčasti družstva propadá tato částka pořadateli turnaje. Vklad na turnaji ( za družstvo 400,- Kč) bude odeslán z AMS.

Informace: Lubomír Vašina, tel.: 0605/415868, který jménem shora uvedené řídící komise řeší všechny potřebné záležitosti, případné spory.

Náklady: Mužstva startují na vlastní náklady a nebezpečí.

Ubytování a stravování: Pořadatelé jednotlivých turnajů jsou povinni zajistit na základě závazných objednávek oddílů ubytování a stravování za úhradu.

Zdravotní služba: Bude zajištěna pořadatelem.

Technická ustanovení a další najdete v Propozicích ke stažení níže


Podklady ke stažení

Mistrovství ČR veteránů - PROPOZICE
Objednávková karta - soupiska
Základní ustanovení