Mistrovství ČR veteránů nad 40 let

Organizátoři: Agentura Malých Sportů – Lubomír Vašina ve spolupráci s ČVS.
Všechny náležitosti a spory vyřizuje sekretariát AMS-Lubomír Vašina, Komenského 781, 560 02 Česká Třebová, tel. +420 605 41 58 68, e-mail: ams-lubomir.vasina@seznam.cz, bankovní spojení: 104 044 745/0300
Řídící komise: Lubomír Vašina a hlavní rozhodčí turnaje Systém soutěže: turnajový systém (základní turnaj, případně semifinále, finále). Hraje se na dva vítězné sety.

Vklady: vklad do soutěže a turnajový vklad 1.200,-Kč. V případě neúčasti družstva propadá tato částka pořadateli turnaje. Vklad do turnaje (300,-Kč) bude odeslán z AMS pořadateli.

Ubytování a stravování: pořadatelé jsou povinni zajistit na základě závazných objednávek družstev ubytování a stravu za náhradu.

Technická ustanovení

Předpisy: hraje se podle platných pravidel volejbalu, SŘV a podle soutěžního řádu M-ČR veteránů Družstva: a) soutěže se může zúčastnit libovolně sestavené družstvo z hráčů nad 40 let. Pro stanovení věku je rozhodujíc rok kdy je věku dosaženo
b) název družstva je libovolný (podmínkou je pouze společenská únosnost)
c) soupiska družstva musí obsahovat název družstva, jmenný seznam hráčů s datem narození, jméno vedoucího s poštovní adresou, e-mailem a telefonním číslem
d) soupiska platí po celou dobu trvání soutěže a po uzavření soupisek se již nemůže dopisovat
e) startují občané z ČR i ze zahraničí
f) družstva musí mít jednotné oblečení, libero odlišný

Hrací den: neděle, finálový turnaj v Chocni, sobota - neděle. 7. – 8. května 2022

Rozhodčí: zajišťuje pořadatel ve spolupráci s oblastním výborem ČVS a KR-ČVS

Míče: oficiální míč pro M-ČR je GALA PRO-LINE BV 509 1S OFFICIAL COULOR S

Poznámka: ten, kdo nebude mít zájem splnit podmínky soutěžního řádu vystavuje se sankcím až vyloučení ze soutěže.

Finálový turnaj

Koná se společně s turnajem žen v sobotu 7. a v neděli 8. května 2022 v Chocni. Finálového turnaje se zúčastní dvanáct nejlepších celků z kvalifikačních skupin podle předem stanoveného klíče.

Propozice najdete ke stažení níže


Podklady ke stažení

Mistrovství ČR veteránů - PROPOZICE
Základní ustanovení
Turnaj žen - propozice