Výbor Pardubického KVS

M.Sezemská - předseda PA KVS
L. Vašina - místopředseda PA KVS
V. Pavlíček - sekretář PA KVS

 

Dne 22.4.2021 abdikoval člen výboru PA KVS Martin Švec na místo člena výboru. Výbor na svém zasedání dne 28.4.2021 postupoval dle čl. 11, odst.4 Stanov ČVS a kooptoval jako člena výboru PA KVS Jana Motla.

 

Adresář Výboru Pardubického KVS (abecedně)

jméno telefon email
MOTL Jan    +420 604 480 933
   motl.jan@seznam.cz
PAVLÍČEK Vladislav    +420 725 337 835
   pavolejkvs@email.cz
PŮŽA Michal    +420 724 057 284
   9michal.puza@gmail.com
ROUDENSKÝ Milan    +420 777 813 575
   roudensky@kasi.cz
SEZEMSKÁ Marcela    +420 606 757 599
   marcela.sezemska@seznam.cz
ŠÁMAL Ladislav    +420 606 323 511
   l.samal.volejbal@seznam.cz
ŠVIHELOVÁ Pavlína    +420 777 116 079
   paja.nem@centrum.cz
TALACKOVÁ Irena    +420 721 360 741
   irenavyborkvs@seznam.cz
TOMIŠKA Libor    +420 737 400 109
   tomiska.libor@tiscali.cz
VAŠINA Lubomír    +420 605 415 868
   ams-lubomir.vasina@seznam.cz


Archív:

Výbor KVS - složení do dubna 2021