25.5. bylo v Praze v hotelu Pyramida setkání jubilantů a ocenění volejbalových osobností.

Mezi oceněnými byli mimo jiné i volejbalisté spojení s naším Pardubickým krajem a nejvyšší volejbalové ocenění, medaili ing. Vladimíra Spirita za výjimečné zásluhy o rozvoj volejbalu a Českého volejbalového svazu převzali od předsedy ČVS Mgr. Marka Pakosty, člena SR Radka Hacaperky a Miroslava Vyhlídala Mgr. Marcela Sezemská ze Svitav a Lubomír Vašina z České Třebové. Oba dlouholetí nejvyšší představitelé Pardubického volejbalového kraje.