Povinné lékařské prohlídky

Český volejbalový svaz reagoval na platné zákony České republiky a od 1.7.2015, vstoupil v platnost upravený Soutěžní řád volejbalu.

V článku 12 tohoto řádu se říká, že povinností každého oddílu, jejichž družstva se zúčastňují volejbalových soutěží, je zabezpečovat provádění lékařských kontrol všech hráčů a vést o tom záznamy, a to podle zásad vydaných příslušným orgánem státní správy. Znamená to tedy, že jsou všichni hráči povinni se podrobit lékařské prohlídce. Lékařské prohlídky se tedy týkají skutečně všech hráčů (od dětí až po veterány), kteří budou hrát oficiální soutěže organizované Českým volejbalovým svazem.

V tomto dokumentu bychom vás chtěli seznámit s tím, co máte udělat. Zároveň bychom vás chtěli podrobně informovat o celé problematice povinných lékařských prohlídek.

Co musíte jako hráč (nebo rodiče hráče) udělat?

  • Nejprve si vytiskněte formulář Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Formulář je přílohou tohoto dokumentu.
  • S vyplněným formulářem zajděte ke svému praktickému/dětskému lékaři a požádejte o absolvování VSTUPNÍ prohlídky (v dalších letech již půjde o prohlídku pravidelnou).
  • Po vydání lékařského posudku jej oskenujte a zašlete nebo originál předejte svému trenérovi/vedoucímu družstva.

Oddíl doporučuje všem svým hráčům, aby lékařské prohlídky nenechávali na poslední chvíli. Absolvování lékařské prohlídky je osobní povinností každého hráče, bez lékařského posudku nebude možné přiřadit hráče na soupisku družstva a tím mu nebude umožněn start v soutěžích.

Žádost o zdravotní způsobilost.