Složení předsednictva KVS

jméno kontakty funkce
Mgr. Marcela Sezemská    +420 606 757 599
   marcela.sezemska@svitavy.cz
Předsedkyně PB KVS
ČVS – výbor Pardubický
KVS – Pardubický - předsedkyně KVS
Lubomír Vašina    +420 605 415 868
   ams-lubomir.vasina@seznam.cz
místopředseda PB KVS
ČVS – výbor Pardubický
KVS – Pardubický - místopoředseda,TMK KVS
Mgr. Vladislav Pavlíček    +420 725 337 835
   pavolejkvs@email.cz
sekretář PB KVS
ČVS – výbor Pardubický
KVS – Pardubický - sekretář KVS
OVS – Chrudim - předseda
 
Irena Talacková    +420 721 360 741
   irenavyborkvs@seznam.cz
předseda HK PB KVS
KVS – Pardubický - předseda HK KVS
Libor Tomiška    +420 737 400 109
   tomiska.libor@tiscali.cz
předseda TMK PB KVS
KVS – Pardubický - předseda TMK
Ladislav Šámal    +420 606 323 511
   l.samal.volejbal@seznam.cz
předseda KR PB KVS
KVS – Pardubický - předseda KR
Michal Půža    +420 724 057 284
   9michal.puza@gmail.com
předseda DK PB KVS
KVS – Pardubický - předseda DK
Milan Roudenský    +420 777 813 575
   roudensky@kasi.cz
předseda KSV PB KVS
KVS – Pardubický - předseda KSV
Jan Motl    +420 604 480 933
   motl.jan@seznam.cz
předseda STK PB KVS
KVS – Pardubický - předseda STK